4. 10. 2015

Hledání práce

Permanentní hledání práce je dalším z trendů nervní doby, kterým se obtížně odolává. Hledal-li člověk jednou práci, těžko se mu přestává, když konečně uspěje. Jakmile si jednou vytvoří seznam zajímavých institucí, je mu líto ho občas neprojít, ze sociálních sítí stálé přicházejí nové nabídky, „přátelé“ aktualizují své profesní profily, je těžké zůstat pozadu. Z chvilkové potřeby se stává permanentní závod.